Project information
Zařízení pro přípravu a plazmovou modifikaci aerogelů na bázi redukovaného grafen oxidu

Project Identification
MUNI/31/03202005/2020
Project Period
10/2020 - 3/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je návrh a konstrukce zařízení pro výrobu aerogelů na bázi grafen oxidu. Projekt je založen na inovativní metodě přípravy vrstev grafen oxidu (GO) a využití nízkoteplotního neizotermického plazmatu pro redukci GO na plazmatem redukovaný grafen oxid (rGO). Speciální vysokoporézní forma GO a využití elektrického plazmatu generovaného koplanárním dielektrickým bariérovým výbojem vede ke zlepšení elektrických vlastností materiálu o několik řádů oproti doposud námi zkoumaným metodám a současně porovnatelným s aktuálně publikovanými nejlepšími výsledky. Plán výzkumných aktivit projektu je navržen pro řešení konkrétních úloh, které povedou ke zvýšení uplatnění vyvinuté technologie v praxi – úprava generace plazmatu speciálně pro vysokoporézní materiály pro vyšší efektivitu plazmové úpravy a zlepšení mechanických vlastností aerogelu aplikací „binderu“ z recyklátu polymerního materiálu. Výsledkem projektu bude zařízení pro depozici aerogelu s integrovanou plazmovou technologii. To nám umožní přípravu homogenních vzorků větších rozměrů, které budou použity pro realizaci doposud nerealizovatelných experimentů s cílem získání nových dat o vlastnostech rGO aerogelů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info