Informace o projektu
Zařízení pro přípravu a plazmovou modifikaci aerogelů na bázi redukovaného grafen oxidu

Kód projektu
MUNI/31/03202005/2020
Období řešení
10/2020 - 3/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je návrh a konstrukce zařízení pro výrobu aerogelů na bázi grafen oxidu. Projekt je založen na inovativní metodě přípravy vrstev grafen oxidu (GO) a využití nízkoteplotního neizotermického plazmatu pro redukci GO na plazmatem redukovaný grafen oxid (rGO). Speciální vysokoporézní forma GO a využití elektrického plazmatu generovaného koplanárním dielektrickým bariérovým výbojem vede ke zlepšení elektrických vlastností materiálu o několik řádů oproti doposud námi zkoumaným metodám a současně porovnatelným s aktuálně publikovanými nejlepšími výsledky. Plán výzkumných aktivit projektu je navržen pro řešení konkrétních úloh, které povedou ke zvýšení uplatnění vyvinuté technologie v praxi – úprava generace plazmatu speciálně pro vysokoporézní materiály pro vyšší efektivitu plazmové úpravy a zlepšení mechanických vlastností aerogelu aplikací „binderu“ z recyklátu polymerního materiálu. Výsledkem projektu bude zařízení pro depozici aerogelu s integrovanou plazmovou technologii. To nám umožní přípravu homogenních vzorků větších rozměrů, které budou použity pro realizaci doposud nerealizovatelných experimentů s cílem získání nových dat o vlastnostech rGO aerogelů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info