Project information

Elektronické důkazy v trestním řízení

Project Identification
VJ01010084
Project Period
1/2021 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of State and Law of teh ASCR, v. v. i.
Charles University
Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut

Projekt reaguje na aktuální problémy související se sílící potřebou orgánů činných v trestním řízení efektivně nakládat s elektronickými důkazy. Jeho cílem je tyto orgány vybavit právními, organizačními a technickými řešeními, které mohou posílit jejich akceschopnost nejen při stíhání a vyšetřování kriminality páchané za využití moderních technologií. Projekt současně cílí na vybudování silné odborné platformy, způsobilé identifikovat vznikající výzvy a reagovat na ně prostřednictvím návrhu efektivních řešení postavených na výsledcích špičkového výzkumu. Výzkum bude zaměřen na oblasti compliance ISP s regulatorními požadavky na spolupráci s OČTŘ, právním otázkám využití elektronických důkazů v trestním řízení a v adhezním řízení a vývoji nástrojů pro technické zajištění a analýzu elektronických důkazů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info