Informace o projektu

Elektronické důkazy v trestním řízení

Kód projektu
VJ01010084
Období řešení
1/2021 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut

Projekt reaguje na aktuální problémy související se sílící potřebou orgánů činných v trestním řízení efektivně nakládat s elektronickými důkazy. Jeho cílem je tyto orgány vybavit právními, organizačními a technickými řešeními, které mohou posílit jejich akceschopnost nejen při stíhání a vyšetřování kriminality páchané za využití moderních technologií. Projekt současně cílí na vybudování silné odborné platformy, způsobilé identifikovat vznikající výzvy a reagovat na ně prostřednictvím návrhu efektivních řešení postavených na výsledcích špičkového výzkumu. Výzkum bude zaměřen na oblasti compliance ISP s regulatorními požadavky na spolupráci s OČTŘ, právním otázkám využití elektronických důkazů v trestním řízení a v adhezním řízení a vývoji nástrojů pro technické zajištění a analýzu elektronických důkazů.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info