Project information
Brýle pro rozšířenou realitu: letová podpora pilotů ultralehkých letadel (ARULL)

Project Identification
MUNI/33/03202007/2020
Project Period
10/2020 - 2/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vyvinout softwarovou aplikaci pro existující hardware - brýle pro rozšířenou realitu (dále jen AR glasses) jakožto pokročilou formu letové podpory pilotů ultralehkých letadel (dále ULL). Technologie AR glasses umožňuje zobrazovat klíčové informace přímo do zorného pole pilotů, resp. promítají se na skla brýlí. Piloti (nejen ULL) zpracovávají v různých fázích letu celé spektrum údajů. Vyhodnocují informace ze senzorů (např. rychlost, výška), z geografických podkladů (letové zóny, letiště, povinné směry na přistání) a samozřejmě informace z okolního prostředí. Navržený systém podpory do AR glasses umožní snížit kognitivní zátěž a zároveň zvýšit „situation awareness“. Typickým příkladem je funkce, kdy pilot směřuje pohled určitým směrem a do brýlí se nad reálný terén “klíčují” (promítají na sklo AR glasses) požadované informace. Např. zobrazí se typ zóny, ve které je požadována určitá letová hladina, nebo se nad objekt v prostředí zobrazí informace, že se jedná o bod otáčení k přistání na dané letiště (např. křížení řeky a železnice). Do brýlí lze v kritické fázi letu (např. přistání) zobrazit klíčové parametry (rychlost, výška, resp. úhel klesání, odchylku letadla od osy letiště). Rovněž lze nastavit výstražná zobrazení v případě, že byla překročena hodnota jednoho z klíčových parametrů pro daný typ letadla (např. rychlost při přistání. Pilot má veškeré klíčové informace doslova před očima a neztrácí kontakt s terénem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info