Informace o projektu

Brýle pro rozšířenou realitu: letová podpora pilotů ultralehkých letadel (ARULL)

Kód projektu
MUNI/33/03202007/2020
Období řešení
10/2020 - 2/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vyvinout softwarovou aplikaci pro existující hardware - brýle pro rozšířenou realitu (dále jen AR glasses) jakožto pokročilou formu letové podpory pilotů ultralehkých letadel (dále ULL). Technologie AR glasses umožňuje zobrazovat klíčové informace přímo do zorného pole pilotů, resp. promítají se na skla brýlí. Piloti (nejen ULL) zpracovávají v různých fázích letu celé spektrum údajů. Vyhodnocují informace ze senzorů (např. rychlost, výška), z geografických podkladů (letové zóny, letiště, povinné směry na přistání) a samozřejmě informace z okolního prostředí. Navržený systém podpory do AR glasses umožní snížit kognitivní zátěž a zároveň zvýšit „situation awareness“. Typickým příkladem je funkce, kdy pilot směřuje pohled určitým směrem a do brýlí se nad reálný terén “klíčují” (promítají na sklo AR glasses) požadované informace. Např. zobrazí se typ zóny, ve které je požadována určitá letová hladina, nebo se nad objekt v prostředí zobrazí informace, že se jedná o bod otáčení k přistání na dané letiště (např. křížení řeky a železnice). Do brýlí lze v kritické fázi letu (např. přistání) zobrazit klíčové parametry (rychlost, výška, resp. úhel klesání, odchylku letadla od osy letiště). Rovněž lze nastavit výstražná zobrazení v případě, že byla překročena hodnota jednoho z klíčových parametrů pro daný typ letadla (např. rychlost při přistání. Pilot má veškeré klíčové informace doslova před očima a neztrácí kontakt s terénem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info