Project information
Věda v zemích V4 - výzkum nových senzorů pro diagnostiku diabetu (Věda v zemích V4 - výzkum nových senzorů)

Investor logo
Project Identification
22020140
Project Period
10/2020 - 3/2022
Investor / Pogramme / Project type
International Visegrad Fund (IVF)
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
University of Pécs

Cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi třemi světoznámými vědeckými institucemi (Slovensko, Česká republika a Maďarsko). Každá ze zúčastněných institucí (Univerzita P.J. Šafárika, Košice; Masarykova Univerzita, Brno a Univerzita Pécsi Tudományegyetem, Pecs) disponuje týmem vědeckých odborníků v oblasti elektrochemie, kteří se zabývají stanovením biomolekul s použitím nanomateriálů. Jejich zkušenosti a odbornost budou využity na seminářích/konferencích a v krátkodobých pobytech, které budou organizované každou ze zúčastněných institucí. Tyto aktivity povedou k rozšíření poznatků v oblasti elektrochemie, nanotechnologie a přípravy elektrochemických senzorů modifikovaných nanomateriály pro diagnostiku diabetu.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info