Project information

Omezení svobody pohybu: technologické možnosti a ústavněprávní limity

Project Identification
VI04000096
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se zabývá omezeními svobody pohybu v rámci opatření směřujících ke zvládání krizí způsobených biologickými agens a toxiny. Omezení svobody pohybu jsou v konfliktu mezi snahou o zvládnutí krize a ústavním pořádkem. Hypotézou je, že technologickými prostředky a cílenými opatřeními lze pnutí těchto hodnot omezit. Cílem projektu je identifikace technologických možností využitelných k zajištění souladu nutných omezení s ústavním pořádkem. Prostředky k dosažení cíle je (i) komplexní zmapování potřebných právních opatření ke zvládání krizí různého rozsahu (komparativní analýza opatření v různých zemích) a (ii) návrh konkrétních technologií (aplikace pro sledování kontaktů nebo pohybu) podporujících efektivitu zvolených opatření a snižujících jejich negativní dopad na práva a svobody.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info