Informace o projektu

Omezení svobody pohybu: technologické možnosti a ústavněprávní limity

Kód projektu
VI04000096
Období řešení
1/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zabývá omezeními svobody pohybu v rámci opatření směřujících ke zvládání krizí způsobených biologickými agens a toxiny. Omezení svobody pohybu jsou v konfliktu mezi snahou o zvládnutí krize a ústavním pořádkem. Hypotézou je, že technologickými prostředky a cílenými opatřeními lze pnutí těchto hodnot omezit. Cílem projektu je identifikace technologických možností využitelných k zajištění souladu nutných omezení s ústavním pořádkem. Prostředky k dosažení cíle je (i) komplexní zmapování potřebných právních opatření ke zvládání krizí různého rozsahu (komparativní analýza opatření v různých zemích) a (ii) návrh konkrétních technologií (aplikace pro sledování kontaktů nebo pohybu) podporujících efektivitu zvolených opatření a snižujících jejich negativní dopad na práva a svobody.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info