Project information

Skladatelé Jan Novák a Antonín Tučapský v kontextu moravské exilové hudební kultury

Project Identification
MUNI/A/1281/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Problematika moravských exilových hudebních skladatelů 2. poloviny 20. století stále spadá do oblasti nedostatečně zpracovaných tematických celků české hudební historiografie a biografistiky. Propojuje v sobě nutnost pochopení politické a kulturní situace normalizačního období a reakcí významných osobností moravského hudební života. Patří mezi ně např. hudební skladatelé Jan Novák, Antonín Tučapský, Dalibor Brázda, dirigenti Rafael Kubelík, Jiří Hanousek, instrumentalisté Rudolf Firkušný, Dušan Pandula a další. Zcela zásadní kapitolu představují korespondenční styky exilových hudebníků s těmi domácími. Poukazují na rozdílné životní a tvůrčí podmínky ve svobodných a totalitních režimech. Cílem tohoto projektu bude poodkrýt obrysy této situace prostřednictvím časopisecké studie (Jimp) a workshopu věnovaného exilovým hudebníkům v čele s Janem Novákem (1921-1984).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info