Informace o projektu

Skladatelé Jan Novák a Antonín Tučapský v kontextu moravské exilové hudební kultury

Kód projektu
MUNI/A/1281/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Problematika moravských exilových hudebních skladatelů 2. poloviny 20. století stále spadá do oblasti nedostatečně zpracovaných tematických celků české hudební historiografie a biografistiky. Propojuje v sobě nutnost pochopení politické a kulturní situace normalizačního období a reakcí významných osobností moravského hudební života. Patří mezi ně např. hudební skladatelé Jan Novák, Antonín Tučapský, Dalibor Brázda, dirigenti Rafael Kubelík, Jiří Hanousek, instrumentalisté Rudolf Firkušný, Dušan Pandula a další. Zcela zásadní kapitolu představují korespondenční styky exilových hudebníků s těmi domácími. Poukazují na rozdílné životní a tvůrčí podmínky ve svobodných a totalitních režimech. Cílem tohoto projektu bude poodkrýt obrysy této situace prostřednictvím časopisecké studie (Jimp) a workshopu věnovaného exilovým hudebníkům v čele s Janem Novákem (1921-1984).

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info