Project information

Umění a architektura ve veřejném prostoru: umělecké artefakty jako prostředky komunikace (Umění v prostoru)

Project Identification
MUNI/A/1461/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zkoumat fenomén umění a architektury ve veřejném prostoru jako jednu z klíčových badatelských perspektiv dějin umění. V ní se stává klíčovou role uměleckého díla jako média komunikace a společenské interakce. Tento přístup kombinuje tradiční analytické metody s uměleckohistoricky vnímanými kontextuálními přístupy, zejména v oblasti sociálních a kulturních funkcí umění. Do tohoto projektu se zapojí skupina doktorandů a jednoho magisterského studenta, přičemž jejich individuální výstupy (řešené v rámci dokončované magisterské práce a disertačních prací v různé fázi pokročilosti) budou odpovídat sledování ústřední a sdílené ideje, tj. kulturní a společenské role a reflexe uměleckých artefaktů. Projekt je koncipován jako forma podpory individuální výzkumné činnosti zapojených studentů.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info