Project information
Behaviorální, neurozobrazovací a neurostimulační metody v psychiatrii (NeuroPsych)

Project Identification
MUNI/A/1664/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt sdružuje výzkumné projekty realizované v rámci jednotlivých dizertačních prací na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU. Výzkum na klinice se zaměřuje zejména na hledání nových neurobiologických markerů duševních poruch a vývoj a aplikaci nových metod terapie duševních poruch. Konkrétní části projektu se zaměřují na hledání neurozobrazovacích a metabolických markerů schizofrenie, popisu zánětlivých procesů u afektivních poruch a jejich korelátů s příznaky deprese, dále na hledání elektrofyziologických korelátů u duševních poruch (hraniční porucha osobnosti, ADHD, poruchy příjmu potravy aj.), výzkum neurobiologických korelátů dialektické behaviorální terapie hraniční poruchy osobnosti, neurostimulační terapii duševních poruch (pacienti s ADHD, hraniční poruchou osobnosti nebo závislostmi) a na vývoj brain-computer interface technologií a jejich implementace v léčbě duševních poruch.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info