Project information

Project information
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2021

Project Identification
MUNI/A/1192/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin se budeme opírat o spektrometrické, separační a elektrochemické techniky. Aplikací vhodné kombinace těchto metod se snažíme dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy. Důležitou úlohu hrají chemometrické postupy, modelování a zpracování dat.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info