Project information

Korona-krize a její dopad na změnu řízení v destinaci (KK-DOPŘÍZDES)

Project Identification
MUNI/A/1399/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se zabývá aktuálními dopady korona-krize na řízení v destinaci, a to z pohledu veřejného sektoru, soukromého sektoru a destinačních společností. Objektem jsou klíčoví aktéři cestovního ruchu v destinaci, kteří byli nuceni reagovat na stávající situaci a této skutečnosti přizpůsobit své chování (řízení). Předmětem projektu jsou změny, jež se projevily v řízení u aktérů cestovního ruchu. Podstatou je zjistit, k jakému jednání (změnám v procesu plánování) byli aktéři cestovního ruchu díky korona-krizi „donuceni“, a to včetně přizpůsobení se novým spotřebitelským trendům. Projekt má přinést poznatky, které mohou pomoci při plánování a tvorbě budoucích strategií rozvoje, a tím zachovat udržitelnost a konkurenceschopnost destinace.
Stěžejním přínosem projektu je vytvoření platformy pro zapojení studentů doktorského a magisterského studia do realizovaných výzkumných aktivit, které souvisí s jejich vzděláváním. Za nosné výstupy projektu jsou považovány články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info