Informace o projektu

Korona-krize a její dopad na změnu řízení v destinaci (KK-DOPŘÍZDES)

Kód projektu
MUNI/A/1399/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se zabývá aktuálními dopady korona-krize na řízení v destinaci, a to z pohledu veřejného sektoru, soukromého sektoru a destinačních společností. Objektem jsou klíčoví aktéři cestovního ruchu v destinaci, kteří byli nuceni reagovat na stávající situaci a této skutečnosti přizpůsobit své chování (řízení). Předmětem projektu jsou změny, jež se projevily v řízení u aktérů cestovního ruchu. Podstatou je zjistit, k jakému jednání (změnám v procesu plánování) byli aktéři cestovního ruchu díky korona-krizi „donuceni“, a to včetně přizpůsobení se novým spotřebitelským trendům. Projekt má přinést poznatky, které mohou pomoci při plánování a tvorbě budoucích strategií rozvoje, a tím zachovat udržitelnost a konkurenceschopnost destinace.
Stěžejním přínosem projektu je vytvoření platformy pro zapojení studentů doktorského a magisterského studia do realizovaných výzkumných aktivit, které souvisí s jejich vzděláváním. Za nosné výstupy projektu jsou považovány články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info