Project information

Cílové skupiny konceptu teritoriálního marketingu a jejich vliv na rozvoj teritoria (TERMARTG)

Project Identification
MUNI/A/1131/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Primárním cílem konceptu teritoriálního marketingu je rozvoj regionu k dlouhodobé prosperitě. Cílem není pouze přivádět do regionu krátkodobý turismus, který má za následek vylidňování měst a ničení tradic. Naopak teritoriální marketing se snaží prezentovat region jako příležitost, kde lidé mohou prožít naplněný život, jejich a dalších generací. Hlavními nástroji regionálního marketingu je správně vydefinovaný positioning teritoria, budování image určitého místa, přičemž vychází a navazuje na zvláštní specifika a jedinečnosti území. Praktickým výstupem takového marketingu je prezentovat danou lokalitu jako místo, s kterým se cílové skupiny ztotožňují a rády v něm interagují. Projekt se zaměřuje na koncept teritoriální marketing a jeho spojitost právě s cílovými skupinami, které jsou významným faktorem pro jeho úspěšné zavedení. Hlavní cílem je analyzovat možné rozdělení cílových skupin města ve vybraných úspěšných regionech a následně vytvořit strategii a doporučení, jak s nimi pracovat. Nadále projekt tematicky souvisí se zaměřením disertační práce hlavní řešitelky projektu, i s širším výzkumem, který je prováděn na katedře regionální ekonomie a správy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info