Informace o projektu

Informace o projektu
Cílové skupiny konceptu teritoriálního marketingu a jejich vliv na rozvoj teritoria (TERMARTG)

Kód projektu
MUNI/A/1131/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Primárním cílem konceptu teritoriálního marketingu je rozvoj regionu k dlouhodobé prosperitě. Cílem není pouze přivádět do regionu krátkodobý turismus, který má za následek vylidňování měst a ničení tradic. Naopak teritoriální marketing se snaží prezentovat region jako příležitost, kde lidé mohou prožít naplněný život, jejich a dalších generací. Hlavními nástroji regionálního marketingu je správně vydefinovaný positioning teritoria, budování image určitého místa, přičemž vychází a navazuje na zvláštní specifika a jedinečnosti území. Praktickým výstupem takového marketingu je prezentovat danou lokalitu jako místo, s kterým se cílové skupiny ztotožňují a rády v něm interagují. Projekt se zaměřuje na koncept teritoriální marketing a jeho spojitost právě s cílovými skupinami, které jsou významným faktorem pro jeho úspěšné zavedení. Hlavní cílem je analyzovat možné rozdělení cílových skupin města ve vybraných úspěšných regionech a následně vytvořit strategii a doporučení, jak s nimi pracovat. Nadále projekt tematicky souvisí se zaměřením disertační práce hlavní řešitelky projektu, i s širším výzkumem, který je prováděn na katedře regionální ekonomie a správy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info