Project information

Dálkový přístup a identifikace na kapitálovém trhu (Identifikace)

Project Identification
MUNI/A/1694/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tento projekt, resp. jeho řešitelé, si kladou za cíl vyjasnit a vymezit aktuální a budoucí vývoj v oblasti digitalizace ověření identity - zejména z pohledu dálkového přístupu a identifikace na finančním trhu – a to ze dvou základních pohledů. Pohled první je pohled veřejnoprávní úprava ochrany klienta při poskytování finančních služeb na dálku, a druhým pohledem jsou možnosti a omezení z pohledu úpravy proti praní špinavých peněz, které se vztahují na celou řadu povinných osob v oblasti finančních služeb, zejména při identifikaci klienta online v internetovém prostředí anebo pomocí mobilních aplikací. Kromě vymezení a analýzy možností dálkových přístupů na finančním trhu provedou řešitelé zařazení oblasti platebních a finančních služeb do systému práva a do systému finančního práva. Řešitelé se pokusí dosáhnout cíle výzkumu, kterým je systematické vymezení dálkové identifikace klientů, a současně na základě komparace s vybranými zahraničními úpravami, navrhnout možnou právní úpravu, resp. návrhy de lege ferenda v této oblasti v ČR. Řešitelé se budou zabývat také vybranými nástroji finančního trhu, u nichž dochází k využití dálkového uzavírání smluv, včetně dálkové identifikace klientů, případně by k dálkové identifikaci mohlo docházet v budoucnu.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info