Project information
Podobnosti a odlišnosti zaknihovaných cenných papírů a krypto-tokenů

Project Identification
MUNI/A/1680/2020
Project Period
1/2021 - 8/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem tohoto projektu bude nalézt odpověď na otázku, zda a případně v čem jsou si zaknihované cenné papíry a krypto-tokeny podobné. Pro takové úvahy je však zapotřebí postihnout i možné odlišnosti zaknihovaných cenných papírů a krypto-tokenů.
Výsledkem komparace by také měla být odpověď na souhrnnou otázku, a to, zda je možné považovat krypto-tokeny za obdobu zaknihovaných cenných papírů, nebo jsou-li krypto-tokeny novým stupněm v historickém vývoji cenných papírů.
(Listinnými) cennými papíry se řešitel v projektu nebude zabývat, neboť krypto-tokeny jsou (nejen svou elektronickou, „nefyzickou“ existencí) nejpodobnější právě zaknihovaným cenným papírům.
Pro naplnění cíle projektu řešitel využije jak českou i zahraniční odbornou literaturu, tak právní úpravy zemí, ve kterých se tamní legislativci otázkou kryptoměn, krypto-tokenů, blockchainu a smart kontraktů zabývali.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info