Informace o projektu
Podobnosti a odlišnosti zaknihovaných cenných papírů a krypto-tokenů

Kód projektu
MUNI/A/1680/2020
Období řešení
1/2021 - 8/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem tohoto projektu bude nalézt odpověď na otázku, zda a případně v čem jsou si zaknihované cenné papíry a krypto-tokeny podobné. Pro takové úvahy je však zapotřebí postihnout i možné odlišnosti zaknihovaných cenných papírů a krypto-tokenů.
Výsledkem komparace by také měla být odpověď na souhrnnou otázku, a to, zda je možné považovat krypto-tokeny za obdobu zaknihovaných cenných papírů, nebo jsou-li krypto-tokeny novým stupněm v historickém vývoji cenných papírů.
(Listinnými) cennými papíry se řešitel v projektu nebude zabývat, neboť krypto-tokeny jsou (nejen svou elektronickou, „nefyzickou“ existencí) nejpodobnější právě zaknihovaným cenným papírům.
Pro naplnění cíle projektu řešitel využije jak českou i zahraniční odbornou literaturu, tak právní úpravy zemí, ve kterých se tamní legislativci otázkou kryptoměn, krypto-tokenů, blockchainu a smart kontraktů zabývali.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info