Project information

Kodex dobré správy a řízení nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem, základní doporučení

Project Identification
MUNI/A/1647/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je pokračovat v pracích na tvorbě pro vytvoření českého Kodexu dobré správy nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem (Foundation Governance Code) a vytvořit tak základní doporučení Kodexu, od kterých se budou odvíjet jednotlivá konkrétní pravidla dobré správy a řízení. Záměrem řešitelky je vytvoření obecných nezávazných doporučení,která budou představovat podpůrný nástroj při řízení a správě nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem. Jako vzor ke zpracování Kodexu bude sloužit švýcarský Swiss Foundation Code, jehož východiska budou přizpůsobena českému právnímu prostředí. Tvorba celého Kodexu přesahuje časový rámec tohoto projektu a bude dizertačním výstupem řešitelky. Cíl projektu je tak omezen na tvorbu základních doporučení navazující na principy dobré správy a metodickéh zpracování zamýšleného Kodexu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info