Project information

Treuhänderschaft a soukromé nadace: loajalita správce dle Lichtenštejnského práva a inspirace pro české a slovenské právní prostředí

Project Identification
MUNI/A/1430/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Těžiště výzkumu spočívá v nalezení možné inspirace pro českou nadační právní úpravu a zejména pro právní úpravu svěřenských fondů a slovenskou rekodifikaci soukromého práva. Pro tento účel jsme zvolili lichtenštejnské instituty Treuhänderschaft (obdoba anglosaského trustu) a soukromou nadaci. Institut českého svěřenského fondu přitom stojí někde na pomezí těchto dvou institutů lichtenštejnského práva. První část výzkumu bude zaměřena na problematiku vnitřní správy Treuhänderschaft a soukromých nadací. V rámci druhé části bude rozebrán detailněji výběr vhodného institutu pro správu majetku z pohledu možností postupu správce v oblastech práva finančního, tj. především práva daňového (např. daňová optimalizace dispozic s majetkem a daňový rámec pro správu majetku) a práva bankovního (např. výběr vhodného bankovního ústavu k uchování a rozmnožení svěřeného majetku, povinnost změny bankovní instituce, řešení pojištění vkladů, rizikovost atd.). Třetí část projektu bude mezinárodně srovnávací, kdy dojde ke komparaci povinností (především loajality) správce, jak ji chápe u shora uvedených institutů lichtenštejnské právo, s povinnostmi, které pro správce plynou z práva českého a slovenského. Vzhledem k zaměření navrhovatele projektu očekáváme výrazný přínos pro jeho disertační práci (loajalita správce svěřenského fondu při správě podílu v obchodní korporaci ve svěřenském fondu), přičemž k uchopení tématu projektu významně přispějí ostatní řešitelé, kteří se v rámci svých disertačních prací specializují na témata, která výzkum bude řešit.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info