Project information

Národní a ústavní identity států EU

Project Identification
MUNI/A/1257/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt si klade za cíl zapojit studenty doktorského a magisterského studia do analýzy a do diskuse témat souvisejících s národními a ústavními identitami, a to z různých úhlů pohledu, v závislosti na tématech dizertačních a diplomových prací těchto studentů. Každá z osob zapojená do projektu se ve své kvalifikační práci věnuje tématu, které lze vztáhnout k tématu národní či ústavní identity. Projekt nemá ambici produkovat komplexní výsledky, neboť se jedná o velice široké téma, které v průběhu jednoho roku pokryjeme pouze částečně. Cílem je vést studenty k samostatné i týmové vědecké práci a publikovat minimálně 4 výstupy, které odborné veřejnosti odhalí různé možnosti aplikace konceptu identity v procesním právu, v oblasti migrace, v otázce vertikální dělby moci mezi EU a členskými státy, jakož i v oblasti výhrady veřejného pořádku.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info