Informace o projektu
Národní a ústavní identity států EU

Kód projektu
MUNI/A/1257/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt si klade za cíl zapojit studenty doktorského a magisterského studia do analýzy a do diskuse témat souvisejících s národními a ústavními identitami, a to z různých úhlů pohledu, v závislosti na tématech dizertačních a diplomových prací těchto studentů. Každá z osob zapojená do projektu se ve své kvalifikační práci věnuje tématu, které lze vztáhnout k tématu národní či ústavní identity. Projekt nemá ambici produkovat komplexní výsledky, neboť se jedná o velice široké téma, které v průběhu jednoho roku pokryjeme pouze částečně. Cílem je vést studenty k samostatné i týmové vědecké práci a publikovat minimálně 4 výstupy, které odborné veřejnosti odhalí různé možnosti aplikace konceptu identity v procesním právu, v oblasti migrace, v otázce vertikální dělby moci mezi EU a členskými státy, jakož i v oblasti výhrady veřejného pořádku.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info