Project information

Argumentation 2021 (Argumentation 2021)

Project Identification
MUNI/B/1328/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem mezinárodní konference je poskytování prostoru pro víceoborovou diskusi popisující právo a jeho působení ve společnosti. Uspořádáním konference se podporuje vědecká činnost v oblasti, která není v České republice běžně uspokojivě řešena. Konference navrhovaná k podpoře představuje jedinečnou příležitost pro výměnu aktuálních odborných názorů a stanovisek a také institucionální zakotvení zkoumaného tématu v ČR. Již tradičně se zaměří na alternativní způsoby argumentace a interpretace v právu, a to způsoby, které akcentují multioborovou dimenzi zkoumání práva. Tím se získává celistvý obraz práva, který není zatížen pouze jedním metodologickým instrumentáriem.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info