Project information

Syntéza nových potenciálních inhibitorů CA

Project Identification
MUNI/A/1202/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Karboanhydrázy (CA, EC 4.2.1.1) jsou metaloenzymy nacházející se v patogenních bakteriích, přičemž hrají významnou roli v růstu a jejich přežití. Inhibice bakteriálních CA vede ke zpomalení růstu, růstovým defektům a činí je zranitelnými vůči obranným mechanismům hostitele. Bakteriální CA jsou tedy velice slibným cílem účinku při hledání nových antibiotik. Záměrem tohoto projektu je syntéza nových potenciálních inhibitorů vybraných bakteriálních CA s vysokou aktivitou a zároveň s vysokou selektivitou vůči bakteriální CA ve srovnání s metabolicky významnými isoenzymy hCA (např. hCA I, hCA II) nacházejícími se v lidském těle.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info