Project information

Preklinický vývoj terapeutických přístupů k redukci nežádoucích metabolických účinků atypických antipsychotik

Project Identification
MUNI/A/1372/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Projekt navazuje na již provedené studie metabolických alterací indukovaných antipsychotikem olanzapinem u potkana, inovativním prvkem navrhovaného pilotního projektu je hodnocení možnosti redukce těchto alterací analogem glukagon-like peptidu 1. Jedná se o preklinické hodnocení potenciálně velmi přínosného nového terapeutického přístupu, jehož účelem je zvýšení kvality života a snížení morbidity a mortality populace léčené pro schizofrenii. Klinicky se tato strategie jeví jako přínosná terapeutická alternativa, nicméně mechanismy účinku nejsou dosud vysvětleny. Zároveň preklinická data jsou v tomto směru velmi omezená. Cílem tohoto projektu je provedení analýz vzorků získaných v rámci již realizované pilotní preklinické studie a rozšíření spektra dosud hodnocených parametrů na základě recentně publikovaných klinických studií k neuroendokrinní dysregulaci u pacientů léčených antipsychotiky. Jedná se o implementaci metodik rozšiřujících spektrum původně plánovaných analýz, k nimž jsou komplementární. Implementace těchto analýz je zároveň inovativní z hlediska přístupu k tomuto tématu, takto získaná data nebyla dosud publikována. Lze proto předpokládat, že výstupy projektu budou se značnou pravděpodobností dobře publikovatelné. Projekt též poskytne pilotní data za účelem podání kompetitivních projektových aplikací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info