Project information

Racionalizace, efektivita a bezpečnost vybraných farmakoterapeutických přístupů

Project Identification
MUNI/A/1678/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Na Ústavu aplikované farmacie FaF MU realizují skupiny pracovníků výzkumné aktivity zaměřené do oblasti historie farmacie, konkrétně směrem k dějinám léčiv používaných v oblasti dermatologie. Významnou oblastí, kterou budou pracovníci UAF řešit v rámci projektu specifického vysokoškolského výzkumu je problematika zhodnocení farmakoterapie v graviditě u vybrané skupiny pacientek a jejího klinického dopadu na zdravotní stav novorozence a také zhodnocení efektivity a bezpečnosti postupů precizní medicíny (tzv. drug repurposing) u pacientů s refrakterními či relabovanými nádory dětského věku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info