Project information
Pokročilé technologie pro přípravu a hodnocení částicových systémů

Project Identification
MUNI/A/1574/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Při formulaci moderních lékových forem je v poslední době využívána řada inovativních metod, postupů a pomocných látek s jasným cílem o zkvalitnění farmakoterapeutické efektivity finálního přípravku. Mezi široce diskutované přístupy dnes patří např. lyofilizace, která je vhodným procesem formulace lékových forem a diagnostik s obsahem biologicky aktivních látek, mikrobů a dalších látek zejména proteinového charakteru. Mezi další významné oblasti lze zařadit sprejovým sušením připravené mikročásticové systémy pro inhalační aplikaci a hodnocení jejich potenciální plicní depozice na základě fyzikálně-mechanických a strukturních vlastností; zkoumání možností velmi přesné depozice dávky léčiva pomocí tiskových metod; formulace porézního nosiče s vysokým měrným povrchem s možnou přísadou nových typů supraporézních anorganických sorbentů; příprava pelet a mikročástic s inkorporovaným samoemulgujícím systémem nebo mikročástic s lipozomálně enkapsulovaným léčivem. Moderní výzkum v oblasti lékových forem se neobejde bez využití sofistikovaných analytických metod jako je laserová difrakce, elektronová mikroskopie, moderní disoluční metody, ssNMR a kvalitní statistické vyhodnocení závislostí v získaných datech. Cílem projektu je podpora vědecké práce doktorandů za využití moderních technologií zmíněných výše při formulaci a testování částicových lékových systémů pro zlepšení terapeutického účinku léčiv.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info