Informace o projektu

Pokročilé technologie pro přípravu a hodnocení částicových systémů

Při formulaci moderních lékových forem je v poslední době využívána řada inovativních metod, postupů a pomocných látek s jasným cílem o zkvalitnění farmakoterapeutické efektivity finálního přípravku. Mezi široce diskutované přístupy dnes patří např. lyofilizace, která je vhodným procesem formulace lékových forem a diagnostik s obsahem biologicky aktivních látek, mikrobů a dalších látek zejména proteinového charakteru. Mezi další významné oblasti lze zařadit sprejovým sušením připravené mikročásticové systémy pro inhalační aplikaci a hodnocení jejich potenciální plicní depozice na základě fyzikálně-mechanických a strukturních vlastností; zkoumání možností velmi přesné depozice dávky léčiva pomocí tiskových metod; formulace porézního nosiče s vysokým měrným povrchem s možnou přísadou nových typů supraporézních anorganických sorbentů; příprava pelet a mikročástic s inkorporovaným samoemulgujícím systémem nebo mikročástic s lipozomálně enkapsulovaným léčivem. Moderní výzkum v oblasti lékových forem se neobejde bez využití sofistikovaných analytických metod jako je laserová difrakce, elektronová mikroskopie, moderní disoluční metody, ssNMR a kvalitní statistické vyhodnocení závislostí v získaných datech. Cílem projektu je podpora vědecké práce doktorandů za využití moderních technologií zmíněných výše při formulaci a testování částicových lékových systémů pro zlepšení terapeutického účinku léčiv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info