Project information

Návrh, syntéza a hodnocení derivátů skupin léčiv s inhibiční enzymatickou aktivitou

Project Identification
MUNI/A/1682/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Na Ústavu chemických léčiv FaF MU realizují skupiny výzkumníků návrhy a syntézy řady strukturně odlišných skupin léčiv s předpokládanou inhibiční aktivitou vůči enzymům schopným deacetylovat histony (HDAC); skupiny látek, které inhibují mitochondriální enzym 3-ketoacyl-CoA-thiolasu (3-KAT); látky vykazující inhibiční aktivitu vůči aminopeptidase N a také látky patřící mezi inhibitory cholinesteras.
V rámci řešení projektu budou v našich laboratořích syntetizovány série nových potenciálních inhibitorů. Bude u nich potvrzena struktura sofistikovanými fyzikálními a fyzikálně-chemickými metodami. Následně bude u vybraných sérií derivátů hodnocena biologická aktivita vůči enzymům in vitro. Nejúčinnější deriváty budou vytypovány pro preklinická hodnocení in vivo, které budou prováděny ve spolupráci s dalšími pracovišti. Významné pilotní výsledky budou sloužit jako součást navazujících projektů podaných v budoucnu u externích grantových agentur.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info