Project information
Návrh, syntéza a hodnocení derivátů skupin léčiv s inhibiční enzymatickou aktivitou

Project Identification
MUNI/A/1682/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Na Ústavu chemických léčiv FaF MU realizují skupiny výzkumníků návrhy a syntézy řady strukturně odlišných skupin léčiv s předpokládanou inhibiční aktivitou vůči enzymům schopným deacetylovat histony (HDAC); skupiny látek, které inhibují mitochondriální enzym 3-ketoacyl-CoA-thiolasu (3-KAT); látky vykazující inhibiční aktivitu vůči aminopeptidase N a také látky patřící mezi inhibitory cholinesteras.
V rámci řešení projektu budou v našich laboratořích syntetizovány série nových potenciálních inhibitorů. Bude u nich potvrzena struktura sofistikovanými fyzikálními a fyzikálně-chemickými metodami. Následně bude u vybraných sérií derivátů hodnocena biologická aktivita vůči enzymům in vitro. Nejúčinnější deriváty budou vytypovány pro preklinická hodnocení in vivo, které budou prováděny ve spolupráci s dalšími pracovišti. Významné pilotní výsledky budou sloužit jako součást navazujících projektů podaných v budoucnu u externích grantových agentur.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info