Project information

Optimalizace biosensoru a měřicího zařízení pro stanovení koncentrace laktátu a glukosy

Project Identification
MUNI/A/1606/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je zhodnotit a optimalizovat citlivost a reliabilitu biosenzorů, sloužících k měření koncentrace laktátu a glukosy, které budou spolehlivé i při opakovaném měření. Dále budeme optimalizovat průtočné uspořádání: mikrodialyzační katetr - senzorová cela - čerpadlo. Data získána v rámci tohoto výzkumu jsou východiskem pro správné nastavení metodiky ve výzkumném projektu s dlouhodobým cílem v podobě sestavení měřícího systému založeného na enymových biosenzorech, sloužících k měření koncentrace laktátu a glukosy v krvi při zátěžové diagnostice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info