Informace o projektu

Informace o projektu
Optimalizace biosensoru a měřicího zařízení pro stanovení koncentrace laktátu a glukosy

Kód projektu
MUNI/A/1606/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je zhodnotit a optimalizovat citlivost a reliabilitu biosenzorů, sloužících k měření koncentrace laktátu a glukosy, které budou spolehlivé i při opakovaném měření. Dále budeme optimalizovat průtočné uspořádání: mikrodialyzační katetr - senzorová cela - čerpadlo. Data získána v rámci tohoto výzkumu jsou východiskem pro správné nastavení metodiky ve výzkumném projektu s dlouhodobým cílem v podobě sestavení měřícího systému založeného na enymových biosenzorech, sloužících k měření koncentrace laktátu a glukosy v krvi při zátěžové diagnostice.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info