Project information

Effect of specific weight reduction nutritional strategy implemented before the competition on signs of the Syndrome of relative energy deficiency in sport - elite Muaythai women case study (Relativní energetická nedostatečnost ve sportu)

Project Identification
MUNI/C/0038/2021
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Mezi obvyklé předzápasové strategie v soutěžních úpolových sportech (např. box, judo, muaythai, MMA a další) patří redukce tělesné hmotnosti s dílem dosáhnout optimální hmotnosti v dané soutěžní kategorii.
Během fáze redukce tělesné hmotnosti jsou zápasníci vystaveni zdravotním rizikům souvisejícím s restrikcí energetického příjmu. Mezinárodní olympijský výbor definoval tzv. syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-S), kterým na tato rizika poukazuje. RED-S se manifestuje komplexem např. antropometrických, metabolických, hormonálních anebo gastrointestinálních změn ovlivňujících zdraví a výkon sportovce. Symptomy RED-S jsou závažné ovšem mezi vrcholovými úpolovými sportovci dosud popsané velmi vzácně. Cílem výzkumu v diplomové práci je zmapovat rizika RED-S v průběh redukce tělesné hmotnosti u profesionální české muaythai sportovkyně a přispět ojedinělými daty k poznatkům o dopadech vrcholového sportu na zdraví sportovců.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info