Informace o projektu

Vliv předzápasové redukce tělesné hmotnosti na projevy syndromu relativní energetické nedostatečnosti u profesionální muaythai zápasnice – případová studie (Relativní energetická nedostatečnost ve sportu)

Kód projektu
MUNI/C/0038/2021
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Mezi obvyklé předzápasové strategie v soutěžních úpolových sportech (např. box, judo, muaythai, MMA a další) patří redukce tělesné hmotnosti s dílem dosáhnout optimální hmotnosti v dané soutěžní kategorii.
Během fáze redukce tělesné hmotnosti jsou zápasníci vystaveni zdravotním rizikům souvisejícím s restrikcí energetického příjmu. Mezinárodní olympijský výbor definoval tzv. syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-S), kterým na tato rizika poukazuje. RED-S se manifestuje komplexem např. antropometrických, metabolických, hormonálních anebo gastrointestinálních změn ovlivňujících zdraví a výkon sportovce. Symptomy RED-S jsou závažné ovšem mezi vrcholovými úpolovými sportovci dosud popsané velmi vzácně. Cílem výzkumu v diplomové práci je zmapovat rizika RED-S v průběh redukce tělesné hmotnosti u profesionální české muaythai sportovkyně a přispět ojedinělými daty k poznatkům o dopadech vrcholového sportu na zdraví sportovců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info