Project information

Biomarkers of neurodegenerative diseases based on dynamic functional connectivity

Project Identification
NU21J-04-00077
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Léčba a včasná diagnostika neurodegenerativních onemocnění mozku patří mezi jedny z největších výzev, kterým čelí současné zdravotnictví. Cílem projektu je zkoumání možnosti využití dynamických parametrů funkční konektivity (dFC) jako včasného biomarkeru neurodegenerativních onemocnění. Metody dFC budou aplikovány na data z funkční magnetické rezonance (fMRI), která charakterizují mozkovou aktivitu měřenou pomocí magnetické rezonance (MRI). Zajímavé přínosy dFC na fMRI datech pro zkoumání Alzheimerovy nemoci již byly prokázány. Konkrétními cíli tohoto projektu je zaměřit se na možnost využití dFC jako diagnostického zobrazovacího biomarkeru preklinické fáze neurodegenerativního onemocnění demence s Lewyho tělísky (preDLB) a na možnost využití dFC jako markeru efektu terapeutického účinku neinvazivní transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI).
Očekávaným přínosem tohoto projektu je prozkoumání možnosti využití dFC jako diagnostického biomarkeru preDLB, jako markeru efektu terapie u MCI a vydání doporučení týkající se jak optimálního předzpracování fMRI dat pro efektivní analýzu dFC, tak i míru přínosu jednotlivých metod (sliding window, temporal grapgs, spectral dFC, …) a parametrů dFC (tranzientní matice, frekvence výskytu jednotlivých stavů mozku,…). Jedním z plánovaných výstupů projektu je vytoření uživatelsky přívětivého open-source softwarového nástroje pro analýzu fMRI dat pomocí dFC.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info