Project information
Biomarkers of neurodegenerative diseases based on dynamic functional connectivity

Project Identification
NU21J-04-00077
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Léčba a včasná diagnostika neurodegenerativních onemocnění mozku patří mezi jedny z největších výzev, kterým čelí současné zdravotnictví. Cílem projektu je zkoumání možnosti využití dynamických parametrů funkční konektivity (dFC) jako včasného biomarkeru neurodegenerativních onemocnění. Metody dFC budou aplikovány na data z funkční magnetické rezonance (fMRI), která charakterizují mozkovou aktivitu měřenou pomocí magnetické rezonance (MRI). Zajímavé přínosy dFC na fMRI datech pro zkoumání Alzheimerovy nemoci již byly prokázány. Konkrétními cíli tohoto projektu je zaměřit se na možnost využití dFC jako diagnostického zobrazovacího biomarkeru preklinické fáze neurodegenerativního onemocnění demence s Lewyho tělísky (preDLB) a na možnost využití dFC jako markeru efektu terapeutického účinku neinvazivní transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI).
Očekávaným přínosem tohoto projektu je prozkoumání možnosti využití dFC jako diagnostického biomarkeru preDLB, jako markeru efektu terapie u MCI a vydání doporučení týkající se jak optimálního předzpracování fMRI dat pro efektivní analýzu dFC, tak i míru přínosu jednotlivých metod (sliding window, temporal grapgs, spectral dFC, …) a parametrů dFC (tranzientní matice, frekvence výskytu jednotlivých stavů mozku,…). Jedním z plánovaných výstupů projektu je vytoření uživatelsky přívětivého open-source softwarového nástroje pro analýzu fMRI dat pomocí dFC.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info