Project information

Advanced sequencing methods for deciphering structural variants in cancer genome

Project Identification
NU21-08-00237
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Moderní metody sekvenování DNA umožňují podrobné mapování nádorového genomu a identifikaci lézí, na něž je možné cílit protinádorovou léčbu. Sekvenování pomocí dlouhého čtení dovoluje charakterizovat přestavby genomu, které je obtížné přesně určit pomocí standardních metod nádorové cytogenetiky. Ve skupině pacientů s hematoonkologickými diagnózami chceme využít nové sekvenační metody pro zjištění organizace genomu a rekurentních přestaveb s cílem pochopit mechanismy vzniku aberací a určit jejich význam pro klinický průběh nemoci a odpověď na léčbu.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info