Project information
Potenciálně toxické prvky v houbách a zelenině pěstovaných ve městech v Rakousku a České republice

Project Identification
8J21AT006
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Karl-Franzens-Universität Graz

Ve spolupráci s rakouskou stranou budou sbírány a analyzovány vzorky zeleniny pěstované v městských intravilánech (vnitroblocích, zahrádkářských koloniích). Kvalita městské půdy totiž může být rozličná a druhy zeleniny jako mrkev, salát a špenát jsou známy svojí schopností kumulovat ze substrátu toxické prvky. Je plánován sběr vzorků ze zahrádek v několika oblastech ve městech Brno a Graz, dohromady cca sto párů zelenina-půda. Z místních obchodů k tomu budou pořízený vzorky lokálních hub. Sledované budou potenciálně toxické prvky, zejména arsen, kadmium a olovo. Kromě samotných obsahů prvků bude sledována jejich speciace (konkrétní sloučeniny, ve kterých jsou prvky vázány – především arsen) a jejich in vitro biologická dostupnost. V laboratořích MU budou probíhat analýzy celkových obsahů prvků a jejich simulované biologické dostupnosti a laboratoře v Grazu se budou zaměřovat na speciaci arsenu, což je jejich dlouhodobá specializace.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info