Informace o projektu

Potenciálně toxické prvky v houbách a zelenině pěstovaných ve městech v Rakousku a České republice

Kód projektu
8J21AT006
Období řešení
1/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Karl-Franzens-Universität Graz

Ve spolupráci s rakouskou stranou budou sbírány a analyzovány vzorky zeleniny pěstované v městských intravilánech (vnitroblocích, zahrádkářských koloniích). Kvalita městské půdy totiž může být rozličná a druhy zeleniny jako mrkev, salát a špenát jsou známy svojí schopností kumulovat ze substrátu toxické prvky. Je plánován sběr vzorků ze zahrádek v několika oblastech ve městech Brno a Graz, dohromady cca sto párů zelenina-půda. Z místních obchodů k tomu budou pořízený vzorky lokálních hub. Sledované budou potenciálně toxické prvky, zejména arsen, kadmium a olovo. Kromě samotných obsahů prvků bude sledována jejich speciace (konkrétní sloučeniny, ve kterých jsou prvky vázány – především arsen) a jejich in vitro biologická dostupnost. V laboratořích MU budou probíhat analýzy celkových obsahů prvků a jejich simulované biologické dostupnosti a laboratoře v Grazu se budou zaměřovat na speciaci arsenu, což je jejich dlouhodobá specializace.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info