Project information

DP13_SeSMe: Bezpečný Smart Metering (SeSMe)

Project Identification
MUNI/33/DP13/2021
Project Period
7/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
EG.D
Brno University of Technology

Projekt se věnuje oblastmi vzdáleného odečtu dat z chytrých elektroměrů a centralizaci řízení bezpečnostních událostí a incidentů v energetických sítích. V oblasti chytrých elektroměrů již v České republice současné době existuje vyhláška č. 359/2020 definující bezpečnostní a technické požadavky na chytré elektroměry a související infrastrukturu, neexistuje však metodika testování ani laboratoř pro jejich testování. Jeden z dílčích cílů projektu reflektuje současné potřeby a věnuje se přípravě testovacího polygonu pro Smart Grids a Smart Metering s výhledem vybudování laboratoře pro bezpečnostní certifikaci zařízení v energetice.

Vedle bezpečného sběru dat z chytrých elektroměrů je aktuální problematikou předávání informací zejména o bezpečnostních incidentech v energetických sítích mezi jednotlivými dodavateli prostřednictvím tzv. Security Operation Center (SOC). Dílčím cílem je vytvoření univerzální testovací metodiky na základě bezpečnostních požadavků definovaných v rámci skupiny NAP SG, která bude následně použita při praktické realizaci certifikační laboratoře v rámci NC3.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info