Informace o projektu

DP13_SeSMe: Bezpečný Smart Metering (SeSMe)

Kód projektu
MUNI/33/DP13/2021
Období řešení
7/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
EG.D
Vysoké učení technické v Brně

Projekt se věnuje oblastmi vzdáleného odečtu dat z chytrých elektroměrů a centralizaci řízení bezpečnostních událostí a incidentů v energetických sítích. V oblasti chytrých elektroměrů již v České republice současné době existuje vyhláška č. 359/2020 definující bezpečnostní a technické požadavky na chytré elektroměry a související infrastrukturu, neexistuje však metodika testování ani laboratoř pro jejich testování. Jeden z dílčích cílů projektu reflektuje současné potřeby a věnuje se přípravě testovacího polygonu pro Smart Grids a Smart Metering s výhledem vybudování laboratoře pro bezpečnostní certifikaci zařízení v energetice.

Vedle bezpečného sběru dat z chytrých elektroměrů je aktuální problematikou předávání informací zejména o bezpečnostních incidentech v energetických sítích mezi jednotlivými dodavateli prostřednictvím tzv. Security Operation Center (SOC). Dílčím cílem je vytvoření univerzální testovací metodiky na základě bezpečnostních požadavků definovaných v rámci skupiny NAP SG, která bude následně použita při praktické realizaci certifikační laboratoře v rámci NC3.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info