Project information

MUNIMILK – Nová biotechnologie pro výrobu mléka (MUNIMILK)

Project Identification
MUNI/11/05202103/2021
Project Period
7/2021 - 11/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tento projekt má za cíl ověřitvýrobní životaschopnost nové biotechnologie produkce mléka, která vznikla v rámci vědeckého bádání, optimalizovat její použitelnost pro průmyslovou praxi, a připravit ji k právní ochraně a komercializaci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info