Project information
Modelování denní dynamiky počtu přítomných osob v urbánním prostoru (MODUS)

Project Identification
MUNI/31/05202107/2021
Project Period
9/2021 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem řešení bude ověření vícezdrojové procedury sloužící k odhadu denní dynamiky počtu a prostorového rozložení přítomných osob v daném území. Cílem je operacionalizace a automatizace metodického postupu umožňujícího vytvoření chronotopické typologie na základě určení časoprostorových rytmů osob v prostoru městského regionu a kvantifikace proměnlivosti denního rozložení osob v dílčích prostorových a časových segmentech.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info