Project information

Modelování denní dynamiky počtu přítomných osob v urbánním prostoru (MODUS)

Project Identification
MUNI/31/05202107/2021
Project Period
9/2021 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem řešení bude ověření vícezdrojové procedury sloužící k odhadu denní dynamiky počtu a prostorového rozložení přítomných osob v daném území. Cílem je operacionalizace a automatizace metodického postupu umožňujícího vytvoření chronotopické typologie na základě určení časoprostorových rytmů osob v prostoru městského regionu a kvantifikace proměnlivosti denního rozložení osob v dílčích prostorových a časových segmentech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info