Informace o projektu

Modelování denní dynamiky počtu přítomných osob v urbánním prostoru (MODUS)

Kód projektu
MUNI/31/05202107/2021
Období řešení
9/2021 - 10/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předmětem řešení bude ověření vícezdrojové procedury sloužící k odhadu denní dynamiky počtu a prostorového rozložení přítomných osob v daném území. Cílem je operacionalizace a automatizace metodického postupu umožňujícího vytvoření chronotopické typologie na základě určení časoprostorových rytmů osob v prostoru městského regionu a kvantifikace proměnlivosti denního rozložení osob v dílčích prostorových a časových segmentech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info