Project information

Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu (GJM200)

Investor logo
Project Identification
ATCZ278
Project Period
7/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Mendel Museum
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office
Cooperating Organization
University of Vienna
Universität für Bodenkultur Wien
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Hlavním cílem projektu je popularizace a propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v CZ a AT. Díky realizaci projektu
zvýšíme znalosti a povědomí o životě a dílu G.J. Mendela na obou stranách hranice a posílíme tak sounáležitost obou zemí, pro které je tato osobnost společným dědictvím. K dosažení cíle bude sloužit Strategický plán, který zajistí efektivní péči a společnou propagaci Mendelova odkazu, současně bude obnoven Mendelův skleník, z nějž
bude vytvořen polyfunkční prostor, který bude zpřístupněn veřejnosti a bude zachována jeho unikátní historicko-vědeckou hodnota budoucím generacím. Skleník poskytne prostor pro intenzivní přeshraniční víceoborovou spolupráci, bilaterální kulturní a vědeckou výměnu a zajistí, že bude prohlubováno povědomí o Mendelovi a jeho
odkazu v přeshraničním regionu i do budoucna.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info