Project information

Historický exkurz do Mendelovy doby na festivalu Mendel 2022

Investor logo
Project Identification
KPF-02-251
Project Period
8/2021 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Mendel Museum
Cooperating Organization
Konrad Lorenz Institute
DON JUAN ARCHIV WIEN

Specifickou a důležitou součástí kulturních vztahů AT-CZ je regionální a příhraniční spolupráce a také iniciativy, které navazují na společnou historii. Realizace projektu Historický exkurz do Mendelovy doby nabídne obyvatelům obou zemí společné pojítko v podobě osoby Mendela, posílí jejich sounáležitost danou společnou historií, kterou v projektu představuje život a dílo zakladatele genetiky. Projekt bude součástí mezinárodního festivalu Mendel 2022, který se uskuteční v rámci oslav výročí 200 let narození G. J. Mendela v červenci 2022. Význam společného dědictví AT-CZ byl vyjádřen i nominací roce 2022 na seznam významných výročí UNESCO, tuto nominaci podala ČR a Rakousko ji oficiálně podpořilo.

V rámci historického exkurzu se návštěvníci festivalu podívají do Mendelovy doby, nahlédnou do klášterního života augustiniánů a uslyší dobovou hudbu v podání fundatistů a dalších hostů. Záměrem projektu je také rekonstrukce bývalé Mendelovy cely ve formě rozšíření expozice Mendelova muzea.

Hlavním cílem je vytvořit rekonstrukci klášterního života Mendelovy doby na festivalu Mendel 2022 a zpřístupnit upravenou Mendelovu celu formou nové expozice Mendelova muzea.
Cílovou skupinou je široká veřejnost, kterou lze blíže rozdělit na aktivní seniory, studenty, rodiny s dětmi a odbornou vědeckou veřejnost. Veřejnost z AT bude mít možnost navštívit historický exkurz a prohlídky expozice s německy mluvícím průvodcem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info