Project information

Výzkum geologických, biologických a pokročilých syntetických materiálů metodami analytickými a fyzikálně-chemickými (ANFYZCHEM)

Project Identification
MUNI/A/1412/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum, vývoj a aplikace metod a materiálů; metody ICP-MS, ICP-OES, LA-ICP-MS, LIBS, ED-XRF, MALDI-ToF-MS, MS s Knudsenou celou NMR, matematické modelování; protinádorová léčiva, katalyzátory, biologické tkáně, geologické materiály, pokročilé syntetizované materiály, nanomateriály; fázové rovnováhy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info