Project information
Integrovaný geografický výzkum dynamiky přírodních a společenských procesů (IGEODYN)

Project Identification
MUNI/A/1393/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt navazuje na výzkumné cíle specifického výzkumu v letech 2020 a 2021. Priorita je kladena na integrované a komplexní postižení mnohovrstevnaté reality procesů odehrávajících se v geografickém prostoru. Udržován je interdisciplinární charakter projektu založený na propojení výzkumu přírodních a společenských témat do jednotného rámce. Předpokládá se spolupráce výzkumných skupin fyzické geografie, sociální geografie, kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země na analýze, interpretaci a vizualizaci jevů a procesů v nejrůznějších časoprostorových kontextech a měřítkách.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info